Pomiar oglądalności programów telewizyjnych – jak to działa?

Posted on 03/04/2019 7:57am

Często mówi się o tym, że najnowszy program TV pobił nowy rekord oglądalności, albo że stacja zdejmuje serial z anteny z powodu niezadowalającej oglądalności. Ale jak właściwie przebiega taki pomiar i czy jest on wiarygodny. Odpowiedź na te pytania zawiera w sobie telemetria – stosunkowo nowa gałąź telekomunikacji, która szybko rozwija się w dzisiejszych czasach zarówno w Polsce, jak i za granicą.


telewizor
Author: Arek Olek
Source: http://www.flickr.com
Telemetryczne badania bazują na liczącej około 2000 osób grupie badanych, które mają w domu urządzenia nazywane telemetrami. Przypominają one niewielkie samochodowe radio, jednakże posiadają różne funkcje, które umożliwiają analitykom wykonanie precyzyjnych zestawień zbiorów informacji na temat obecnie popularnych programów telewizyjnych. W ciągu nocy dane uzyskane z telemetru są przekazywane do biura analityków pracujących nad ich przetworzeniem i w ten sposób tworzone są pełne statystyki oglądalności. Należy podkreślić, że chociaż telemetria stanowi dziedzinę, która się dopiero rozwija, odgrywa ona wyjątkowo dużą rolę na rynku telewizji. Dyrektorowie pojedynczych stacji kierują się analizami telemetrycznymi przy podejmowaniu ważnych decyzji.

Czy jakiś TV program zostanie na antenie albo zostanie zdjęty, czy pora jego emisji zostanie zmieniona – wszystkie te kwestie są ściśle uzależnione od analityków telemetrycznych i badanej grupy. Jeżeli chodzi o samą grupę badanych, jest ona wybierana na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego i zawiera takie rodzaje gospodarstw domowych, które jako całość stanowią przegląd społeczeństwa w państwie. Właśnie w ten sposób można uzyskać obraz przeciętnego widza telewizji. Oczywiście system ten jest stawiany pod znakiem zapytania za zbyt małą grupę respondentów. Krytycy zwracają również uwagę na taką kwestię, że respondenci mogą zachowywać się sztucznie, mając świadomość o byciu obserwowanym.


telewizor
Author: tripleigrek
Source: http://www.flickr.com
Obecnie największe zadanie dla telemetrii stanowi internet. Ludzie coraz częściej zamiast włączać telewizor, oglądają wybrany program TV w sieci. W Polsce mówi się o rozpoczęciu badania oglądalności niektórych programów TV w sieci, jednakże jest to dopiero zarys projektu. W Ameryce jednakże rozwiązanie to sprawdza się już od dłuższego czasu i przynosi zadowalające efekty.

Tags: telewizor, sprawy, kwestie, rekord